نویسنده = سیدعلی علوی
تعداد مقالات: 5
1. درآمدی بر مبانی بازاریابی در اسلام

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 221-273

میراحمد امیرشاهی؛ ناصر نقویان؛ سیدعلی علوی؛ مرجان پرورش محسنی


2. بررسی عوامل مؤثر بر انگیزۀ توفیق‌طلبی از دیدگاه آموزه‌های دینی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 75-100

سیدعلی علوی؛ سیدمحمّدکاظم اعتصامی


4. الگوی اندازه‌گیری سرمایۀ فکری در سازمان‌های ایرانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 127-150

سیدعلی علوی؛ سیدروح‌الله قرشی


5. درآمدی بر تأثیر مؤلفه‌‌های فرهنگ اسلامی بر تصمیم‌‌گیری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 35-58

سیدعلی علوی