نویسنده = سید مرتضی موسویان
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مفهومی پیشنهادی مدیریت دانش برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-184

سیاوش صلواتیان؛ سید مرتضی موسویان؛ محسن ایراندوست