تعداد مقالات: 208
201. طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌ها موردمطالعه: شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 295-320

سید علی اکبر هاشمی؛ حسن الوداری؛ محمد رضا دارایی؛ روح‌الله رازینی


202. تبیین مدل مدیریت مدرسه محور بومی با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

نقی کمالی؛ رسول داودی؛ مهدی فاریابی


203. تحلیل ارتباط شایستگی‌های استراتژیک مدیران با ارزش‌آفرینی منابع انسانی، بر اساس رویکرد IRP

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 321-346

محمود رضا اسماعیلی؛ عبداله ساعدی؛ علی شریعت نژاد


204. ظرفیت استراتژی؛ چارچوبی برای سنجش موفقیت استراتژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399

هلیا بارزانی؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی‌فرد


205. رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری خرید مخاطبان سینمای ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 321-346

مصباح الهدی باقری؛ حسین گودرزی


206. طراحی مدل گرایش کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1399

سعید توکلیان؛ آصف کریمی؛ حمیدرضا یزدانی؛ محمود احمدپور داریانی


207. رویکردی جامع به سلامت الکترونیک مبتنی بر نظریه عمومی سیستم‌ها با استفاده از روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

محمد آزادی احمدآبادی؛ محمدسعید صفاری


208. طراحی الگوی ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی