تعداد مقالات: 208
26. تبیین سازمان مبتنی بر انسان (بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-122

علی نقی امیری؛ کمیل رودی؛ رضا برنجکار؛ علی اصغر پورغزت


27. روش‌شناسی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و همکارانه برای حل مسائل انسانی-اجتماعی با بهره‌گیری از معارف اسلامی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-154

مهدی احمدیان؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ علی اصغر پورعزت


30. تبیین اولویت‌های تشویقی کارکنان: آیا تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 211-230

رقیه ابدالی؛ احمد علی خائف الهی؛ حسن دانایی فرد؛ پرویز احمدی


31. شناسایی الگوهای ذهنی دربارة خروج از خط رهبری سازمانی مبتنی بر روش‌شناسی کیو

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 231-258

مصطفی هادوی‌نژاد؛ فرهاد شکوهی


32. عوامل تخریب‌کنندة دوستی در محل کار با رویکرد مردم‌نگاری

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 259-284

نبی اله کهن؛ علی صفری؛ هادی تیموری


33. شناسایی چالش های انکوباتورهای هنری در حمایت از کسب و کارهای هنری (مورد مطالعه: انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 285-308

سیدسعید میرواحدی؛ محمد تقی طغرایی؛ نعیمه نوری


36. نقش تعدیل‌گری پویایی بازار بررابطه قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد بازار

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 346-370

مریم نکوئی زاده؛ عماد گل محمدی


37. اصول حاکم بر مدیریت مالی شخصی (با تأکید بر بخش تخصیص) مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

محمدرضا سیمیاری؛ حسین حسن‌زاده سروستانی؛ علی رضائیان


39. تبیین ارکان الگوی بازاریابی اسلامی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-58

فاطمه عیدی


40. آسیب‌شناسی توان استراتژیک شرکت سایپا برای ورود به بازارهای جهانی: بررسی عوامل درون‌سازمانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 29-68

سیدحمید خداداد حسینی؛ علی‌اکبر خادمی


41. پی‌جویی ریشه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-56

مصباح‌الهدی باقری؛ مهدی سپهری؛ مجید محمدزمانی


42. رویکردی مرحله‌ای برای استفاده از عقود مشارکتی در تأمین مالی خرد اسلامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-62

حسین میسمی؛ علی حسن‌زاده؛ مصطفی شهیدی‌نسب


43. موانع اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیران فرهنگی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-77

فتاح شریف‌زاده؛ سیدمهدی الوانی؛ بهروز رضایی‌منش؛ مجید مختاریان‌پور


44. درآمدی بر تأثیر مؤلفه‌‌های فرهنگ اسلامی بر تصمیم‌‌گیری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 35-58

سیدعلی علوی


45. تحلیل محیط نهادی نوآوری در گذار به صنایع دفاعی فردا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 35-75

حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ جواد وزیری


46. شناخت قابلیت‌‌های سازمانی جایگاه‌سازی برند شرکت در صنعت مواد غذایی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-72

کامران امیدی‌کیا؛ اصغر مشبکی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ شهریار عزیزی


47. الگوی مدیریتی شبکه‌سازی تشکل‌ها و فعالان فرهنگی؛ تحلیل شبکه مضامین

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-65

میثم ظهوریان؛ محمد لگزیان


48. درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 37-69

عادل آذر؛ میثم لطیفی


49. واکاوی بی‌عدالتی جزایی و نقش آن در شیوع فساد آموزشی- پژوهشی در دانشگاه‎ها «مطالعه چند موردی: دانشگاه‎های تهران»

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 41-74

آرین قلی‌پور؛ سیدعلی کوشازاده؛ غلامرضا سلیمی؛ مسلم امیری طیبی؛ علی ابراهیمی